Stäng meddelande

Vad betyder EU för dig?

Flaggor utanför Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike.

Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike.

Här kan du läsa om hur EU fungerar, vad Europaparlamentet gör och vad Sveriges medlemskap i EU innebär för dig.

Sverige är en av 28 medlemmar i Europeiska unionen, EU. Medlemskapet innebär att Sverige samarbetar med de andra EU-länderna i många ekonomiska och politiska frågor. Tillsammans beslutar medlemsländerna om EU-lagar som gäller i alla EU-länder.

Vad gör EU för dig?

Här kan du läsa mer om vad EU betyder för dig i olika sammanhang.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Länk till en webbplats från Europaparlamentet)

Samarbete är grunden

Innan Europaparlamentet kommer till beslut har de diskuterat med varandra. Både riksdagen och regeringen påverkar i denna process – liksom Europaparlamentet med sina ledamöter som är valda i alla EU-länder. I Sverige är det regeringen, riksdagen och myndigheter som ser till att EU-lagarna införs.

Grunden till EU är att medlemmarna vill samarbeta och fatta gemensamma beslut. EU-länderna samarbetar till exempel om miljöfrågor, handel, forskning, brottsbekämpning, energi, regional utveckling, jordbruksstöd och flyktingpolitik.

EU-länderna samarbetar till exempel inte om: inkomstskatter, pensioner, barnbidrag, sjukvård och skola.

Europaparlamentet stiftar lagar och beslutar om EU:s budget

Europaparlamentets viktigaste uppgifter är att stifta EU-lagar och besluta om EU:s budget tillsammans med ministerrådet. Det är också Europaparlamentet som kontrollerar EU-kommissionen.

Arbetet i Europaparlamentet leds av en talman och precis som i riksdagen och andra nationella parlament arbetar ledamöterna i Europaparlamentet i olika utskott som ansvarar för olika ämnesområden.

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar som ministerrådet och EU-parlamentet tar beslut om. Europaparlamentet är den enda EU-institution som utses genom direkta och allmänna val av medborgarna i EU-länderna. Läs mer om Europaparlamentet här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar EU

Utöver Europaparlamentet finns ytterligare sex institutioner som ansvarar för att samarbetet mellan EU:s medlemsländer ska fungera.

  • EU-kommissionen – föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna inför lagarna. EU-kommissionen består av en kommissionär från varje medlemsland som representerar hela EU.
  • Ministerrådet – beslutar om nya EU-lagar, vanligen tillsammans med Europaparlamentet. Den svenska regeringen och alla andra regeringar i EU-länderna deltar med en minister var i EU:s ministerråd.
  • Europeiska rådet – fastslår riktlinjer för EU-samarbetet på längre sikt. I Europeiska rådet möts EU-ländernas stats- eller regeringschefer. Från Sverige deltar statsministern.
  • EU-domstolen – dömer i tvister mellan EU:s institutioner och medlemsländerna. Domstolen tolkar också EU:s lagar.
  • Europeiska revisionsrätten – kontrollerar att EU:s pengar används och redovisas på rätt sätt.
  • Europeiska centralbanken – sköter penningpolitiken för de länderna som infört euron och stödjer EU:s allmänna ekonomiska politik.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2019
Kommun & politik