Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande
Sveriges riksdag, Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun

Kommunen, landstinget och riksdagen - vem bestämmer om vad?

 

Kommunen

Botkyrka är en av Sveriges 290 kommuner. Kommunerna får bland annat bestämma om skolor, förskolor, hemtjänst, socialtjänst, sopor, vatten, miljö och byggen, snöskottning med mera.

Alla kommuner måste följa en särskild lag, kommunallagen, men en kommun får också göra extra satsningar för sina medborgare, utanför kommunallagen.

Läs mer om vad en kommun måste erbjuda enligt kommunallagen och vad Botkyrka kommun erbjuder utanför kommunallagen.

Alla vi som använder vår rätt att rösta, väljer vilka partier och politiker som ska styra i vår kommun.

Landstinget

Sverige är indelat i 18 landsting. Det viktigaste Stockholms läns landsting har hand om är sjukvård, tandvård, lokaltrafiken med buss, tåg, spårväg och tunnelbana. Landstinget styrs av de partier och politiker som vi valt att rösta på.

Riksdagen

I riksdagen har vi 349 ledamöter som väljs av folket. Riksdagen stiftar lagar och beslutar om ändringar i lagar, påverkar Sveriges utrikespolitik och företräder Sverige i EU.

Riksdagens är Sveriges högsta beslutande instans. Efter ett val blir riksdagens första jobb att välja Sveriges statsminister som sedan sätter ihop sin regering. Regeringen styr Sverige genom att den verkställer det som riksdagen har beslutat. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2018
Kommun & politik