• Barn & utbildning
  • Bibliotek & kultur
  • Idrott, fritid & natur
  • Bo & bygga
  • Klimat & miljö
  • Omsorg & socialt stöd
  • Näringsliv & arbete
  • Kommun & politik

Vem bestämmer vad i kommun, landsting och riksdag?

Det är skillnad på vem som bestämmer vad i Sverige.

Kommun

Botkyrka är en av Sveriges 290 kommuner. Kommunerna får bland annat bestämma om skolor, förskolor, hemtjänst, socialtjänst, sopor, vatten, miljö och byggen, snöskottning med mera.

Alla kommuner måste följa en särskild lag, kommunallagen, men inget hindrar en kommun från att göra extra saker för sina medborgare utanför kommunallagen.

Läs mer om vad en kommun måste erbjuda enligt kommunallagen och vad Botkyrka kommun erbjuder utanför kommunallagen.

Landsting

Sverige är indelat i 18 landsting. Det viktigaste landstingen har hand om är sjukvård, tandvård, lokaltrafiken med buss, tåg, spårväg och tunnelbana. Landstingen styrs av politiker som har blivit valda.

Riksdag

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs av folket. Riksdagen stiftar lagar och beslutar om ändringar i lagar. Efter ett val blir riksdagens första jobb att välja Sveriges statsminister som sedan sätter ihop sin regering.

Regeringen tar exempelvis fram budget- och nya lagförslag, ändringar i lagar med mera som Riksdagen sedan beslutar om. Vissa förslag bestämmer regeringen själva om, exempelvis utrikespolitik och enklare regler för myndigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2018
Kommun & politik