Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse nybyggnad av nätstation

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 7 november 2020

Anslaget datum: 7 november 2020

Nedtaget datum: 21 november 2020

Dokument: Kungörelse nybyggnad nätstation.docx

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 21 november 2020 till bygglov@botkyrka.se eller till Bygglovenheten

Botkyrka kommun

Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba.

Ange dnr SBN 2020–858

Senast uppdaterad: 06 november 2020