Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om granskningsutlåtande 2

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 27 januari 2021

Anslaget datum: 27 januari 2021

Nedtaget datum: 16 april 2021

Kungörelse om granskningsutlåtande 2 för Kagghamra 2:1 och Snäckstavik 3:2 mfl i Grödinge, Botkyrka kommun

Förslag till detaljplan för Kagghamra, diarienummer 2014:59, har ställts ut på en andra granskning. Efter granskning 2 har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett granskningsutlåtande 2. Granskningsutlåtande 2 redovisar de skriftliga synpunkter som inkommit till kommunen under granskningstiden samt kommunens kommentarer med anledning av synpunkterna. Handlingen finns tillgänglig på www.botkyrka.se/detaljplaner. Du kan även beställa den på e-post plan@botkyrka.se.

Granskningsutlåtande 2 och övriga planhandlingar kommer att lämnas över till kommunfullmäktige inför beslut om antagande. Ärendet bedöms kunna antas av kommunfullmäktige i mars 2021. Efter antagandet kommer du att få ett brev med information om hur beslutet kan överklagas.

Senast uppdaterad: