Öppna mobilmenyn

Anslag

Underättelse - granskning av detaljplan Fittja 17:3

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 19 februari 2021

Anslaget datum: 19 februari 2021

Nedtaget datum: 14 mars 2021

Dokument: Underrättelse.pdf

Ange eventuell övrig information här

Senast uppdaterad: