Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om flyttade fordon

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 26 februari 2021

Anslaget datum: 26 februari 2021

Nedtaget datum: 31 mars 2021

Dokument: Kungörelse flyttade fordon 2021-02-26.pdf

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

I kommunen beslutar och verkställer Botkyrka kommun flytt av fordon. Beslut om flytt grundas på Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:189) om flyttning av fordon i vissa fall.

Är ägaren av ett fordon inte känd när tre månader gått från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det Botkyrka kommun.

Senast uppdaterad: