Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 17 maj 2021

Anslaget datum: 24 maj 2021

Nedtaget datum: 18 juni 2021

Meddelande om beviljat bygglov

Bygglov för ändrad användning av lokal

Sökande: AB Botkyrka byggen

Fastighet: Forbonden 5 (Krögarvägen 6)

Dnr: SBN 2021-354

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2021-05-17 med kungörelse- id: K288284/21

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun

Senast: 2021-06-17

Senast uppdaterad: