Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om flyttade fordon

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 16 juni 2021

Anslaget datum: 17 juni 2021

Nedtaget datum: 31 augusti 2021

Dokument: Kungörelser-2021-06-16 (3) (1).pdf

Ange eventuell övrig information här

Senast uppdaterad: