Öppna mobilmenyn

Anslag

Protokoll - Kultur- och fritidsnämnden §§ 35, 36, 39

Organ: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 13 september 2021

Anslaget datum: 14 september 2021

Nedtaget datum: 7 oktober 2021

Dokument: Protokoll KFN 2021-09-13 omedelbar justering signed.pdf

Ange eventuell övrig information här

Senast uppdaterad: