Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om flyttade fordon

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 16 september 2021

Anslaget datum: 16 september 2021

Nedtaget datum: 30 november 2021

Dokument: kungörelse flyttade fordon 210916.pdf

Klicka på länken ovan för att se en förteckning över de flyttade fordonen.

Senast uppdaterad: