Öppna mobilmenyn

Anslag

Bygglov för fasadändring av flerbostadshus

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 24 september 2021

Anslaget datum: 24 september 2021

Nedtaget datum: 25 oktober 2021

Sökande: HSB Brf trädet i Norsborg, Stefan Jacobsson

Fastighet: Vickern 1

Dnr: SBN 2021-739

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2021-09-27 med kungörelse- id: K558830/21

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller till

bygglov@botkyrka.se

Senast: 2021-10-25

Ange dnr 2021-739

Senast uppdaterad: