Öppna mobilmenyn

Anslag

Meddelande om beviljat bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 30 september 2021

Anslaget datum: 30 september 2021

Nedtaget datum: 1 november 2021

Bygglov för fasadändring av flerbostadshus

Sökande: HSB Brf trädet i Norsborg, Stefan Jacobsson

Fastighet: Vickern 3

Dnr: SBN 2021-849

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar 2021-10-04 med kungörelse- id: K574010/21

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller till

bygglov@botkyrka.se

Senast: 2021-11-01

Ange dnr 2021-849

Senast uppdaterad: