Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om flyttade fordon

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 30 september 2021

Anslaget datum: 1 oktober 2021

Nedtaget datum: 1 december 2021

Dokument: Kungörelser-2021-09-30.pdf

Här finns en förteckning över de senast flyttade fordonen.

Senast uppdaterad: