Öppna mobilmenyn

Anslag

Meddelande om beviljat bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 5 oktober 2021

Anslaget datum: 5 oktober 2021

Nedtaget datum: 4 november 2021

Bygglov för ändrad användning av lokal och fasadändring samt skylt

Sökande: Botkyrka Kornet 6 Och 15 AB

Fastighet: KORNET 15 (Tomtbergavägen 3)

Dnr: SBN 2021-815

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar 2021-10-07 med kungörelse- id: K583971/21

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2021-11-04

Senast uppdaterad: