Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om flyttade fordon

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 14 oktober 2021

Anslaget datum: 14 oktober 2021

Nedtaget datum: 1 december 2021

Dokument: Kungörelser-flyttade fordon 2021-10-14.pdf

Här finns en förteckning över de senast flyttade fordonen.

Senast uppdaterad: