Öppna mobilmenyn

Anslag

Granskning för detaljplan för Hästen 19 och del av Tumba 8:514, Tumba

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 18 oktober 2021

Anslaget datum: 19 oktober 2021

Nedtaget datum: 2 november 2021

Du kan läsa planförslaget på plan 2 i kommunhuset i Tumba och på www.botkyrka.se/detaljplaner mellan 18 oktober 2021 och 1 november 2021.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt flerbostadshus med cirka 23 bostäder på fastigheten Hästen 19 och del av Tumba 8:514. Den befintliga byggnaden på fastigheten rivs. Gården på fastigheten utförs med mer grönska och parkering sker delvis i bottenplan av det nya flerbostadshuset.

Senast uppdaterad: