Öppna mobilmenyn

Anslag

Meddelande om beviljat bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 16 november 2021

Anslaget datum: 16 november 2021

Nedtaget datum: 17 december 2021

Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad, undervisningslokal med tillhörande åtgärder

Sökande: Botkyrka kommun Teknik- och Fastighetsförv

Fastighet: Lindhov 15:24 (Hågelby12)

Dnr: SBN 2021-867

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar 2021-11-18 med kungörelse- id: K683200/21

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2021-12-16

Senast uppdaterad: