Öppna mobilmenyn

Anslag

Meddelande om beviljat förhandsbesked

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 17 november 2021

Anslaget datum: 17 november 2021

Nedtaget datum: 16 december 2021

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Sökande: Lars Sunnefors

Fastighet: Dalsta 4:1

Dnr: SBN 2021-876

Ärendet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den 2021-11-18 med kungörelse- id: K683331/21

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2021-12-16

Senast uppdaterad: