Öppna mobilmenyn

Anslag

Meddelande om beviljat bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 19 november 2021

Anslaget datum: 19 november 2021

Nedtaget datum: 17 december 2021

Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, balkonginglasning

Sökande: Din Bostad i Botkyrka AB

Fastighet: Freja 2

Dnr: SBN 2021-981

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den 2021-11-19 med kungörelse- id: K686574/21

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2021-12-17

Senast uppdaterad: