Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om flyttade fordon

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 25 november 2021

Anslaget datum: 25 november 2021

Nedtaget datum: 25 januari 2022

Dokument: Kungörelser-2021-11-25.pdf

Klicka på länken för att se en lista över de flyttade fordonen.

Senast uppdaterad: