Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om flyttade fordon

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 18 februari 2022

Anslaget datum: 18 februari 2022

Nedtaget datum: 18 april 2022

Dokument: Kungörelser-2022-02-18 (1).pdf

Klicka på länken för att se en förteckning över de flyttade fordonen.

Senast uppdaterad: