Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Meddelande om granskningsutlåtande för detaljplan för Grindstugan

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 25 februari 2022

Anslaget datum: 25 februari 2022

Nedtaget datum: 25 april 2022

Grindstugan, del av fastigheten Snäckstavik 3:110.

Förslag till detaljplan för Grindstugan, del av fastigheten Snäckstavik 3:110 har ställts ut på samråd och granskning.

Efter granskningen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett granskningsutlåtande. I utlåtandet redovisar och kommenterar förvaltningen samtliga skriftliga yttranden som kommit in under granskningen. Du kan beställa handlingen på sbf@botkyrka.se. Du kan också ladda ner dokumentet genom att klicka här. Pdf, 820.7 kB.

Granskningsutlåtandet och övriga planhandlingar kommer att lämnas över till samhällsbyggnadsnämnden inför beslut om antagande.


Med vänlig hälsning

Lotta Kvist

Planarkitekt

Senast uppdaterad: