Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om flyttade fordon

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 9 mars 2022

Anslaget datum: 10 mars 2022

Nedtaget datum: 10 maj 2022

Dokument: Kungörelser-2022-03-09 (1).pdf

Klicka på länken för att ladda ner en lista över de flyttade fordonen.

Senast uppdaterad: