Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Bygglov kungörelse

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 19 maj 2022

Anslaget datum: 20 maj 2022

Nedtaget datum: 20 juni 2022

Meddelande om beviljat bygglov

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorshus till skolverksamhet, förlängning

Sökande: Riksten Friluftsstad AB

Fastighet: RIKSTEN 9:2 (Kanslivägen 29)

Dnr: SBN 2022-288

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2022-05-23 med kungörelse- id: K303116/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-06-20

Ange dnr SBN 2022-288

Senast uppdaterad: