Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Bygglov kungörelse

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 23 maj 2022

Anslaget datum: 24 maj 2022

Nedtaget datum: 22 juni 2022

Meddelande om beviljat bygglov

Bygglov för nybyggnad av mur

Sökande: Botkyrka kommun Mark- och exploatering

Fastighet: TUMBA 8:514 (Vasavägen 27A

Dnr: SBN 2022-429

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2022-05-25 med kungörelse- id: K309844/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-06-22

Ange dnr SBN 2022-429

Senast uppdaterad: