Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om flyttade fordon

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 31 maj 2022

Anslaget datum: 31 maj 2022

Nedtaget datum: 31 juli 2022

Dokument: Kungörelser-2022-05-31.pdf

Klicka på länken för att se listan över flyttade fordon.

Senast uppdaterad: