Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Bygglov kungörelse

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 2 juni 2022

Anslaget datum: 2 juni 2022

Nedtaget datum: 6 juli 2022

Meddelande om beviljatBygglov

Bygglov för ändrad användning av lokal samt tillbyggnad

Sökande: Sterner Projekt AB

Fastighet: KORNET 15 (Tomtbergavägen 1)

Dnr: SBN 2022-411

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2022-06-07 med kungörelse- id: K332789/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-07-05

Ange dnr: SBN 2022-411

Senast uppdaterad: