Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Bygglov kungörelse

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 7 juni 2022

Anslaget datum: 7 juni 2022

Nedtaget datum: 15 juni 2022

Ansökan avser:

Tidsbegränsat bygglov för skolbyggnad,

förlängning t.o.m 2024-09-31

Sökande: Botkyrka kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen

Fastighet: VÅRSTA 3:1 (Hästmossevägen 27)

Dnr: SBN 2022-514

Bygglovet avser en fastighet inom område som inte är planlagt. Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska bl a berörd granne höras inom område som inte planlagt.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast

2022-06-14 till bygglov@botkyrka.se eller till

Bygglovenheten

Botkyrka kommun

Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba.

Ange dnr SBN 2022-514

Senast uppdaterad: