Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Bygglov kungörelse

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 16 juni 2022

Anslaget datum: 16 juni 2022

Nedtaget datum: 19 juli 2022

Meddelande om beviljat bygglov

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

Sökande: Vattenfall Eldistribution AB

Fastighet: RIKSTEN 9:2

Dnr: SBN 2022-333

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2022-06-20 med kungörelse- id: K362017/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-07-18

Ange dnr 2022-333

Senast uppdaterad: