Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 29 juni 2022

Anslaget datum: 30 juni 2022

Nedtaget datum: 14 juli 2022

Ansökan avser

Tidsbegränsat bygglov för byggbodar 2022-08-01 - 2023-05-01

Sökande: Byggteknik i Tumba AB

Fastighet: LINDHOV 15:24 (Hågelby 12)

Dnr: SBN 2022-554

Bygglovet avser en fastighet inom område som inte är planlagt. Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska bl a berörd granne höras inom område som inte planlagt.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast

2022-07-13 till bygglov@botkyrka.se eller till Bygglovenheten

Botkyrka kommun

Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba.

Ange dnr SBN 2022-554

Senast uppdaterad: