Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 30 augusti 2022

Anslaget datum: 31 augusti 2022

Nedtaget datum: 21 september 2022

Ansökan avser

Bygglov för nybyggnad av anläggning, kemtankar med invallning

Sökande: Sydvästra Stockholmsregionens VA-Verksaktiebolag

Fastighet: HÖRNINGSHOLM 2:45

Dnr: SBN 2022-000684

Bygglovet avser en fastighet inom område som inte är planlagt. Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska bl a berörd granne höras inom område som inte planlagt.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast

2022-09-20 till bygglov@botkyrka.se eller till Bygglovenheten

Botkyrka kommun

Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba.

Ange dnr SBN 2022-000684

Senast uppdaterad: