Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Samråd om detaljplaneprogram för Kassmyraåsen

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 5 september 2022

Anslaget datum: 4 augusti 2022

Nedtaget datum: 8 november 2022

Kungjord i Dagens Nyheter 1 september 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun har upprättat ett förslag till detaljplaneprogram för Kassmyra i södra Tumba. Förslagets syfte är att möjliggöra en stegvis utveckling av Kassmyra grustag till en hållbar stadsdel. Programmet sträcker sig över en period om ca 20 år. Variation av bebyggelse och gröna sammanhang står som grundprinciper för utvecklingen.

Du kan läsa förslaget plan 2 i kommunhuset i Tumba, medborgarkontoret i Tumba centrum, biblioteket i Vårsta och på här på kommunens webb. Klicka här för att kommat till sidan för detalplaneprogrammet.

Samrådet pågår mellan 5 september 2022 till 7 november 2022. Vi behöver dina skriftliga synpunkter senast 7 november 2022. Skicka dem till plan@botkyrka.se eller via post.

Senast uppdaterad: