Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 8 september 2022

Anslaget datum: 8 september 2022

Nedtaget datum: 11 oktober 2022

Meddelande om beviljat bygglov

Bygglov för uppsättning av teknik bod

Sökande: Botkyrka Stadsnät AB

Fastighet: TUMBA 8:536

Dnr: SBN 2022-531

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2022-09-12 med kungörelse- id: K515869/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-10-10

Ange dnr SBN 2022-531

Senast uppdaterad: