Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 13 september 2022

Anslaget datum: 13 september 2022

Nedtaget datum: 14 oktober 2022

Meddelande om beviljat bygglov

Bygglov för nybyggnad av nätstation

Sökande: Vattenfall Eldistribution AB
Fastighet: TUMBA 8:536
Dnr: SBN 2022-783

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den 2022-09-15 med kungörelse-id: K533916/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-10-13

Ange dnr SBN 2022-783

Senast uppdaterad: