Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 20 september 2022

Anslaget datum: 20 september 2022

Nedtaget datum: 21 oktober 2022

Meddelande om beviljat bygglov

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

Sökande: Fittja Light Fastighets AB
Fastighet: FORBONDEN 10
Dnr: SBN 2022-607

Bygglovet har kungjorts i post- och inrikestidningar den 2022-09-22 med kungörelse-id: K550483/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan, Munkhättevägen 45 i Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-10-20

Ange dnr SBN 2022-607

Senast uppdaterad: