Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 23 september 2022

Anslaget datum: 23 september 2022

Nedtaget datum: 26 oktober 2022

Meddelande om beviljat bygglov

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

Sökande: Vattenfall Eldistribution AB
Fastighet: TUMBA 8:536
Dnr: SBN 2022-000786

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den 2022-09-27 med kungörelse- id: K561424/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset. Anmälan i receptionen entréplan, Munkhättevägen 45 i Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-10-25

Senast uppdaterad: