Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 20 oktober 2022

Anslaget datum: 20 oktober 2022

Nedtaget datum: 3 november 2022

Ansökan avser

Bygglov för nybyggnad av annan byggnad

Sökande: Botkyrka kommun
Fastighet: LINDHOV 15:24 (Hågelby 12)
Dnr: SBN 2022-925

Bygglovet avser en fastighet inom område som inte är planlagt. Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska bl a berörd granne höras inom område som inte planlagt.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan, Munkhättevägen 45 Tumba.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2022-11-02 till bygglov@botkyrka.se eller till

Bygglovenheten
Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
147 85 Tumba

Ange dnr SBN 2022-925

Senast uppdaterad: