Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • E-tjänsterna kommer inte vara tillgängliga torsdag kl 07.00-12.00

    Vi kommer under morgonen och förmiddagen 8 december att genomföra ett större underhållsarbete på Botkyrka.se. Under tiden kommer det inte gå att logga in på våra e-tjänster. Mer information.

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 16 november 2022

Anslaget datum: 17 november 2022

Nedtaget datum: 17 december 2022

Meddelande om beviljat bygglov

Bygglov för nybyggnad av radio-, telemast, torn

Sökande: Telenor Tower Sweden AB,

Fastighet: TULLINGE 21:484 (Industrivägen 1)

Dnr: SBN 2022-590

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2022-11-18 med kungörelse- id: K676656/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-12-16

Ange dnr SBN 2022-590

Senast uppdaterad: