Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 12 december 2022

Anslaget datum: 12 december 2022

Nedtaget datum: 12 januari 2023

Meddelande om beviljat bygglov

Bygglov för tillbyggnad av byggnad

Sökande: Sterner Projekt AB
Fastighet: KORNET 15 (Tomtbergavägen 1)
Dnr: SBN 2022-997

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den 2022-12-14 med kungörelse- id K733368/22.

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan, Munkhättevägen 45 i Tumba. För att se tomtkarta, besök https://karta.botkyrka.se

Eventuell överklagan ska inkomma skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2023-01-11

Ange dnr: SBN 2022-997

Senast uppdaterad: