Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 14 december 2022

Anslaget datum: 14 december 2022

Nedtaget datum: 29 december 2022

Ansökan avser

Bygglov för tillbyggnad av verksamhetsbyggnad och fasadändring

Sökande: Stockholm Vatten AB
Fastighet: NORSBORG 5:1 (Norsborgsvägen 25)
Dnr: SBN 2022-1043

Bygglovet avser en fastighet inom område som inte är planlagt. Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska bl a berörd granne höras inom område som inte planlagt.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan, Munkhättevägen 45 i Tumba.

För att se tomtkarta, besök https://karta.botkyrka.se

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2020-12-28 till bygglov@botkyrka.se eller till

Bygglovenheten
Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
147 85 Tumba.

Ange dnr SBN 2022-1043

Senast uppdaterad: