Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Skolskjutsar och persontransporter

    Från och med måndag 27 mars, kommer persontransporterna som kommunen tillhandahåller för skola, daglig verksamhet och dagverksamhet fungera som vanligt igen. Vi utreder ärendet vidare för att säkerställa processerna. Mer information.

Anslag

Kungörelse om flyttade fordon

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 30 januari 2023

Anslaget datum: 30 januari 2023

Nedtaget datum: 30 mars 2023

Dokument: Kungörelser-2023-01-30.pdf

Senast uppdaterad: