Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Skolskjutsar och persontransporter

    Från och med måndag 27 mars, kommer persontransporterna som kommunen tillhandahåller för skola, daglig verksamhet och dagverksamhet fungera som vanligt igen. Vi utreder ärendet vidare för att säkerställa processerna. Mer information.

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 1 mars 2023

Anslaget datum: 1 mars 2023

Nedtaget datum: 15 mars 2023

Ansökan avser

Bygglov för nybyggnad av annan byggnad, förskola och tillhörande åtgärder

Sökande: Botkyrka kommun Teknik- och Fastighetsförv
Fastighet: POSTHAGEN 1 (Pokalvägen 2)
Dnr: SBN 2023-74

Bygglovet innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt 9 kap 25 § plan och bygglagen ska berörd granne höras, om bygglovet avviker från detaljplanen.

Avvikelsen innebär att lastning/lossning ej sker inom fastighet.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba. Se karta på karta@botkyrka.se

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2023-03-14 till bygglov@botkyrka.se eller till Bygglovenheten.

Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
147 85 Tumba
Ange dnr 2023-74

Senast uppdaterad: