Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Skolskjutsar och persontransporter

    Från och med måndag 27 mars, kommer persontransporterna som kommunen tillhandahåller för skola, daglig verksamhet och dagverksamhet fungera som vanligt igen. Vi utreder ärendet vidare för att säkerställa processerna. Mer information.

Anslag

Anslag - Södertörns överförmyndarnämnd, 14 mars

Organ: Södertörns överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 14 mars 2023

Anslaget datum: 15 mars 2023

Nedtaget datum: 7 april 2023

Dokument: Anslag 230315 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

Senast uppdaterad: