Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 22 maj 2023

Anslaget datum: 26 maj 2023

Nedtaget datum: 21 juni 2023

Meddelande om beviljat bygglov

Bygglov för nybyggnad av radio-, telemast, torn och teknikskåp

Sökande: Net4mobility HB C/O Vinnergi AB.

Fastighet: ENSTA 1:65

Dnr: SBN 2021- 646

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2023-05-24 med kungörelse- id: K302694/23

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2023-06-21

Ange dnr SBN 2021-646

Senast uppdaterad: