Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 24 januari 2024

Anslaget datum: 25 januari 2024

Nedtaget datum: 23 februari 2024

Meddelande om beviljat bygglov
Bygglov för nybyggnad av radio-, telemast, torn
Sökande: Vinnergi AB
Fastighet: Riksten 8:1 (Rikstens säteri 7A)
Dnr: SBN 2023-000507

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den 2024-01-26 med kungörelse-id: K61874/24
Du kan läsa beslutet på samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan. Munkhättevägen 45 Tumba.
Eventuell överklagan ska inkomma skriftligen till Botkyrka kommun eller sbf@botkyrka.se
Senast: 2024-02-23


Senast uppdaterad: