Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse samråd Biologen1

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 14 maj 2024

Anslaget datum: 14 maj 2024

Nedtaget datum: 6 juni 2024

Samråd för detaljplan för Biologen 1 m.m. (Tullinge gymnasium)

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Biologen 1 m.m. i Tullinge. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bygga en sporthall i anslutning till Tullinge gymnasium samt att studera möjligheten att utöka elevantalet till 1100 elever i gymnasieskolan.

Planförslaget ställs ut på medborgarkontoret i Tullinge och på www.botkyrka.se/biologen1. Samrådet pågår mellan 14 maj 2024 till och med 5 juni 2024.

Ett samrådsmöte kommer att äga rum den 20 maj kl 17-18 i Tullinge gymnasiums matsal där planförslaget kommer att presenteras.

Vi behöver ha dina skriftliga synpunkter senast 5 juni. Skicka dem till sbf@botkyrka.se eller via post till Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 147 85 Tumba.

Senast uppdaterad: