Öppna mobilmenyn

Kommunledningsförvaltningen

Vad vi gör

Kommunledningsförvaltningen hjälper kommunstyrelsen i sitt arbete genom att leda, samordna och följa upp helheten i den kommunala verksamheten och arbeta för att uppnå kommunstyrelsens årliga mål. Det handlar bland annat om att verka för en hållbar kommun, genomföra exploateringar och demokratiutveckling, ekonomistyrning, trygghets- och säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor och kommunikation.

Ledning

Leif Eriksson
Kommundirektör
Telefonnummer: 070-246 90 43
E-post: leif.eriksson@botkyrka.se

Helena Karlsson
Biträdande kommundirektör
Telefonnummer: 070-231 50 63
E-post: helena.karlsson3@botkyrka.se

Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Politiskt ansvar