Öppna mobilmenyn

Socialförvaltningen

Vad vi gör

Socialförvaltningen ansvarar för:
  • ekonomiskt bistånd, bland annat försörjningsstöd
  • sociala barn- och ungdomsfrågor
  • familjerättsfrågor som vårdnad, boende, umgänge, adoption med mera
  • vuxna med beroende och missbruk
  • vuxna med psykiska funktionshinder
  • serveringstillstånd
  • öppna förskolor

Ledning

Marie Lundqvist
Socialdirektör
E-post: marie.lundqvist@botkyrka.se

Senast uppdaterad: 07 september 2020

Politiskt ansvar