Öppna mobilmenyn

Ungdomsenkäten

Ungdomsenkäten, eller Stockholmsenkäten som den också kallas, är en självrapporteringsstudie med frågor som rör våra flickors och pojkars upplevelse av sin vardag, hälsa och mående – och ger oss kunskap om vad vi kan göra för att stärka och stödja ungdomarnas uppväxt och hälsa.

Ungdomsenkäten i Botkyrka - en inblick i våra barns vardag

Vartannat år frågar vi alla flickor och pojkar i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet en mängd frågor om sådant som är viktigt och som påverkar oss när vi är unga. Vi får bland annat svar på:

  • Hur mår våra flickor och pojkar i Botkyrka?
  • Trivs de i skolan? Minskar mobbingen? Är de aktiva på fritiden?
  • Känner de sig trygga ute? Trivs de i sitt närområde? Minskar brotten?
  • Hur är det med användningen av alkohol, tobak och andra droger?

Svaren är mycket värdefulla. Ungdomsenkäten ger oss en god inblick i ungdomarnas vardag och ger oss kunskap om vad vi behöver göra för att stärka och stödja pojkarna och flickorna. Resultatet från ungdomsenkäten berättar vad som är viktigt att arbeta vidare med för att förebygga problem och ge stöd till de som behöver det.

Sammanfattning av resultaten år 2018

Nedan kan du läsa om några av resultaten från Ungdomsenkäten 2018. Läs hela rapporten för att veta mer om hur våra barn och unga i Botkyrka har det. Du hittar den under relaterade dokument.

Debutålder för alkohol, tobak och andra droger är någon gång mellan 12–14 år bland barn och unga i Botkyrka. Andelen som helt avstår från alkohol har under 2008–2018 ökat, i årskurs 9 från 45 procent till 67 procent, och i gymnasiets år 2, från 27 procent till 45 procent. Under samma tidsperiod har andelen som helt avstår från tobak också ökat markant - i årskurs 9 från 77 procent till 88 procent, och i gymnasiets år 2 från 64 procent till 74 procent. Vanligast är att fler flickor röker, medan fler pojkar snusar. Nytt för i år är att denna positiva trend visar tendens på att vända – en något lägre andel är tobaksfria jämfört med förra mätningen (år 2016). Sedan 2012 har vi ställt frågor om användning av vattenpipa. Andelen som någon gång rökt vattenpipa varierar över tid (2012–2018), men fler i Botkyrka har rökt vattenpipa jämfört med länet. Användning av tobak och alkohol är något vanligare i Tullinge och Tumba, jämfört med Fittja, Alby och Hallunda-Grödinge.

Majoriteten av ungdomarna i Botkyrka har inte använt narkotika. Andelen som någon gång prövat narkotika varierar mellan åren, men trendlinjer påvisar en svag ökning över tid bland flickor i gymnasiets år 2 och en svag minskning bland pojkar i nian. År 2018 har 91 procent av niorna aldrig prövat narkotika och bland unga i gymnasiets år 2 har 81 procent aldrig prövat narkotika. Cannabis är fortsatt den vanligaste narkotikan. Möjligheten att prova (men tackat nej) har ökat över tid, liksom upplevelsen av att narkotikaförsäljningen ökar i bostadsområdet.

De flesta ungdomarna i Botkyrka tycker att det är riktigt härligt att leva men det finns stora könsskillnader – 70 procent av pojkarna och 55 procent av flickorna i årkurs 9 och nästan lika många killar och tjejer på gymnasiet tycker att det är ofta eller ganska ofta riktigt härligt att leva. Samtidigt finns en stor grupp unga som signalerar att de inte mår bra och uppger symtom som dålig aptit, svårt att sova och nervös mage. De här besvären ökar bland både flickor och pojkar, även om symtomen är vanligare bland flickor.

Samtidigt trivs majoriteten av Botkyrkas pojkar och flickor bra i skolan, 91 procent av pojkarna och 89 procent av flickorna i gymnasiets år 2, och nästan lika många pojkar och flickor i nian. Majoriteten av Botkyrkas unga anser också att de har lika bra framtidsutsikter som andra unga i sin ålder, 80 procent av pojkarna och 84 procent av flickorna i nian och nästan lika många i gymnasiets år 2. Fler pojkar än flickor är på fritidsgård i både årskurs 9 och gymnasiets år 2. När det kommer till att delta i ledarledda fritidsaktiviteter finns könsskillnader ibland unga i som går i nian, men till gymnasiets år 2 jämnas könsskillnaderna ut.

Bland de som någon gång begått brott hör snattat/stulit och använt hot/våld till den vanligaste typen av brott. Upplevda ordningsproblem i bostadsområdet varierar mellan stadsdelarna, men är högre i Botkyrka jämfört med länet. Den upplevda informella sociala kontrollen i ett område varierar också mellan stadsdelarna, men är lägre i Botkyrka jämfört med länet.

Senast uppdaterad: 03 september 2020