Öppna mobilmenyn

Så jobbar vi för ett tryggare Botkyrka

Alla behövs i trygghetsarbetet. Därför samarbetar vi med dig som bor här, polisen, Botkyrkabyggen och civilsamhället. Bara tillsammans gör vi Botkyrka tryggare.

Våra målsättningar är att förebygga våld och att du ska kunna känna dig trygg i
skolan och där du bor. Kommunen och olika aktörer i Botkyrka har satsat på trygghetsfrågor under lång tid och det ger också effekt. Bland annat ser vi hur skolresultaten ökar och fler elever känner sig trygga på skolor som jobbar våldsförebyggande.

Så jobbar vi i skolan

Så jobbar vi för att förebygga brott

Så jobbar vi för att du ska känna dig trygg där du bor

 • Trygghetsfältarna

  Trygghetsfältarnas uppdrag är att arbeta förbyggande och uppsökande genom att aktivt finnas ute på platser där barn ungdomar och unga vuxna finns.

 • Grannar samarbetar för att öka tryggheten

  Grannstöd och Grannsamverkan är grannar som samarbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt bostadsområde. Alla är välkomna att delta.

 • Kultur och fritid

  Med sin lokala förankring, kontaktnät, roll som mötesplats och skola för demokrati, spelar föreningarna en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet.

 • Botkyrka är en Blåljuskommun

  Att vara godkänd enligt Blåljuskollen innebär att brandkår, polis och ambulans, de så kallade blåljustjänsterna, nu har större möjligheter att hitta rätt väg fram till olycksplatser.

 • Särskild organisation för krishantering

  Botkyrka kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller händelse som kräver särskilda insatser från kommunens sida.

Läs Uppsala universitets forskningsrapport som tittat på Botkyrka och Norrtälje kommuns förebyggande arbete. Rapporten är beställd av Länsstyrelsen i Stockholm.

Under sommaren 2021 genomför vi en trygghetsundersökning i Fittja.

Du kanske har fått ett SMS om att delta i undersökningen? Bidra gärna till viktig kunskap genom att svara på frågorna. På den här sidan kommer vi presentera resultat från undersökningen när den är klar.

Har du några frågor går det bra att mejla till natasha.engberg1@botkyrka.se

Hjälp någon eller säg ifrån när något inte känns okej. Våga bry dig! Tillsammans gör vi Botkyrka tryggare.