Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så jobbar vi för ett tryggare Botkyrka

Alla behövs i trygghetsarbetet. Därför samarbetar vi med dig som bor här, polisen, Botkyrkabyggen och civilsamhället. Bara tillsammans gör vi Botkyrka tryggare.

Våra målsättningar är att förebygga våld och att du ska kunna känna dig trygg i skolan och där du bor. Kommunen och olika aktörer i Botkyrka har satsat på trygghetsfrågor under lång tid och det ger också effekt. Bland annat ser vi hur skolresultaten ökar och fler elever känner sig trygga på skolor som jobbar våldsförebyggande.

Så jobbar vi i skolan

Så jobbar vi för att förebygga brott

 • EST - effektiv samordning för trygghet

  Varje torsdag möts representanter från polisen, Botkyrkabyggen och kommunen för att formulera en gemensam lägesbild baserat på information från respektive organisation samt delar av civilsamhället.

 • Förebyggarenheten

  Förebyggarenheten arbetar förebyggande, individuellt och i grupp, för barn, unga och föräldrar

 • Stöd till personer som vill lämna en kriminell bana

  Botkyrka kommun arbetar för att kunna stötta Botkyrkabor som lever i eller är i riskzonen för ett kriminellt liv.

 • Våldspreventivt center – tillsammans mot våld

  Botkyrka har sedan 2012 drivit ett långsiktigt och strukturerat våldsförebyggande arbete, i samverkan mellan i första hand socialtjänst, skola, polis, bostadsbolaget Botkyrkabyggen och räddningstjänst.

Så jobbar vi för att du ska känna dig trygg där du bor

 • Skyddsrum i Botkyrka

  Här hittar du var det finns skyddsrum i Botkyrka.

 • Trygghetsfältarna

  Trygghetsfältarnas uppdrag är att arbeta förbyggande och uppsökande genom att aktivt finnas ute på platser där barn ungdomar och unga vuxna finns.

 • Grannar samarbetar för att öka tryggheten

  Grannstöd och Grannsamverkan är grannar som samarbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt bostadsområde. Alla är välkomna att delta.

 • Platssamverkan i Fittja

  Platssamverkan i pilotprojektet ”Kreativ stadsmiljö Fittja” handlar om att kommunen tillsammans med polisen, hyresvärdarna, centrumägaren och kollektivtrafiken i Fittja tar ett helhetsgrepp om stadsdelen för att utveckla Fittja som plats.

 • Kultur och fritid

  Med sin lokala förankring, kontaktnät, roll som mötesplats och skola för demokrati, spelar föreningarna en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet.

 • Botkyrka är en Blåljuskommun

  Att vara godkänd enligt Blåljuskollen innebär att brandkår, polis och ambulans, de så kallade blåljustjänsterna, nu har större möjligheter att hitta rätt väg fram till olycksplatser.

 • Särskild organisation för krishantering

  Botkyrka kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller händelse som kräver särskilda insatser från kommunens sida.

Läs Uppsala universitets forskningsrapport som tittat på Botkyrka och Norrtälje kommuns förebyggande arbete. Rapporten är beställd av Länsstyrelsen i Stockholm.

Hjälp någon eller säg ifrån när något inte känns okej. Våga bry dig! Tillsammans gör vi Botkyrka tryggare.